UTRUDNIENIA W RUCHU!

02 lip 2019

Trwa realizacja inwestycji drogowej na ul. Mleczarskiej polegająca na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 2208C Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”. Wykonawca robót, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie informuje, iż przechodzi do kolejnego etapu robót, którym jest rozbiórka mostu oraz budowa przepustu na rzece Rypienica.
W związku z powyższym od dnia 08.07.2019r. ul. Mleczarska zostanie zamknięta. W zamian zostanie wprowadzony objazd prowadzący od strony DW 534 (trasa Golub-Dobrzyń – Rypin), tj. kolejno ulicami:
Kościuszki, Powstania Styczniowego, Plac Sienkiewicza, Rondo, Piłsudskiego
oraz od DW 560 (trasa Brodnica – Sierpc), tj. kolejno ulicami:
Piłsudskiego, Rondo, Plac Sienkiewicza, Kilińskiego, Rynek, Gdańska, Kościuszki.
Dojazd do posesji i zakładów pracy nie zostanie zakłócony.

Za utrudnienia przepraszamy.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie

czytaj więcej

KOMUNIKAT SP ZOZ W RYPINIE

02 lip 2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie w związku z licznymi nieprawdziwymi doniesieniami w mediach społecznościowych, informuje, że nie zamyka ani nie zamknął żadnego z oddziałów szpitalnych. Na oddziale dziecięcym w dniach od poniedziałku 24 czerwca do piątku 28 czerwca do godziny 15 z powodu usprawiedliwionej nieobecności lekarza pediatry, wstrzymano czasowo przyjęcia na oddział dziecięcy, nie było także możliwości realizacji porodów. Jest nam niezmiernie przykro z powodu utrudnień. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie podejmuje wszelkie działania mające na celu prawidłowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a nadrzędną misją w działalności Szpitala jest ratowanie życia i zdrowia pacjentów.

czytaj więcej