21 lutego br., w hali Rypińskiego Centrum Sportu odbył się finał akcji odblaskowej pn. „Rozbłyśnij rozsądkiem – załóż odblask”, którego inicjatorami byli Starosta Rypiński Jarosław Sochacki oraz Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. W ramach akcji w szkołach naszego powiatu odbywały się spotkania uświadamiające młodym ludziom, jak ważną rolę dla użytkowników ruchu drogowego pełnią elementy odblaskowe. Podczas finału akcji odbyły się prelekcje zaproszonych gości. Wykłady wygłosili: przedstawiciel Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego Adam Sobieraj, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Jarosław Paralusz oraz funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy sierż. szt. Agnieszka Bubień. Na koniec wydarzenia pokaz walki wręcz, samoobrony oraz pokaz władania bronią białą zaprezentowali żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej 81. Batalionu Lekkiej Piechoty w Toruniu z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

 

Wśród uczestników wydarzenia nie zabrakło jego inicjatorów - Starosty Rypińskiego Jarosława Sochackiego oraz Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego, organizatora - Roberta Majewskiego, a także gości: Dowódcy 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy płk Krzysztofa Stańczyka wraz z żołnierzami, Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie insp. Pawła Cichackiego, Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie mł. insp. Mirosława Dąbrowskiego, Zastępcy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Rypinie bryg. Andrzeja Góreckiego, przedstawicieli Straży Miejskiej w Rypinie, Przedstawiciela Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego Adama Sobieraj, Prezesa Związku Okręgowego Polskiego Związku Motorowego Jacka Wojciechowskiego, dyrekcji, nauczycieli i uczniów szkół powiatowych oraz miejskich, przedstawicieli sąsiednich samorządów, stowarzyszeń, spółek i jednostek z miasta i powiatu, a także mieszkańców.
Serdeczne podziękowania składamy: organizatorowi – Panu Robertowi Majewskiemu, służbom mundurowym: straży pożarnej, policji zarówno szczebla powiatowego jak i wojewódzkiego, Rypińskiemu Centrum Sportu, żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Polskiemu Związkowi Motorowemu, autoryzowanemu salonowi Toyota Bednarscy, spółce DAW – TRANS, Rypińskiemu Domowi Kultury, Bankowi PKO BP w Rypinie, Klubowi Motocyklowemu „Szlif”, a przede wszystkim dyrekcji, nauczycielom i młodzieży ze szkół Powiatu Rypińskiego 🙂