ZS 3 Rypin 

Dyrektor: Karolina Trzcińska

ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin 
tel. 54 280 24 05
e-mail: zsnr3rypin@plocman.pl
www.zs3rypin.pl

 

Kadra pedagogiczna

  Zespół Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie przygotowuje specjalistów na rynek rolno –    spożywczy kładąc nacisk na naukę przedmiotów informatycznych oraz języków obcych.  Jesteśmy szkołą otwartą na innowacje, stwarzamy możliwości rozwoju ucznia poprzez r    różnorodność działań dydaktycznych i wychowawczych. Nasi podopieczni osiągają wysokie  wyniki w olimpiadach zawodowych szczebla centralnego, a absolwenci podejmują pracę  zawodową, studiują lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

 


 

Oferta kształcenia na rok szkolny 2018/ 2019
TECHNIKUM
 • technik technologii żywności
 • technik przetwórstwa mleczarskiego
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik agrobiznesu – kwalifikacje rolnicze
 • technik turystyki wiejskiej /technik obsługi turystycznej – kwalifikacje rolnicze
 • technik informatyk
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – kwalifikacje rolnicze
 • technik pszczelarz – kwalifikacje rolnicze – (NOWOŚĆ)
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • pszczelarz – kwalifikacje rolnicze (NOWOŚĆ)
 • zawód: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – kwalifikacje rolnicze
 • rolnik – kwalifikacje rolnicze
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH -  system zaoczny
 • szkoła policealna
 • technik turystyki wiejskiej 
 • liceum ogólnokształcące dla dorosłych  

KURSY KWALIFIKACYJNE – kształcenie dla dorosłych w systemie zaocznym obejmują program nauczania zawodowego porównywalny z zasadniczą lub średnią szkołą zawodową.

 • R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej – kwalifikacje rolnicze
 • Kurs M.43 – organizacja prac związanych z eksploatacją
  środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Po
  ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz
  ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w kwalifikacji
 • M.43 uzyskuje
  się zawód: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
 • Kurs R.4 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej – kwalifikacje
  rolnicze.
 • Kurs E.12 – montaż i eksploatacja komputerów osobistych
  oraz urządzeń peryferyjnych.
 • Kurs T.06 – sporządzanie potraw i napojów. Podczas kursu
  będą realizowane podstawy dietetyki i zdrowego odżywiania.
Sukcesy szkoły
 • Nasza szkoła znalazła się w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych i zajęła:
 • 80. miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Olimpijskich,
 • 114. miejsce w Polsce w Rankingu Techników 2015,
 • 15. miejsce w Rankingu Techników 2016 w woj. kujawsko-pomorskim,
 • 1 miejsce w Polsce w Rankingu Egzaminów Zawodowych
 • 2015 i 2016 – technikum agrobiznesu

                          201720162015

Atuty szkoły:

nasi uczniowie każdego roku są finalistami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim uzyskując indeksy na uczelnie

osiągamy wysokie wyniki w egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny i audiowizualny

posiadamy własny ośrodek nauki jazdy; możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B i T w ramach programu

organizujemy odbywanie praktyk w renomowanych zakładach w Polsce i krajach Unii Europejskiej

wampiriada Jasełka Targi

Kucharki Występy  uczniowie