LO Rypin

     

 

     Dyrektor: Sławomir Pawłowski 

     ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin
     tel. / fax: (54) 280 20 65
     e-mail: zs1@zs1rypin.pl.

     www.zs1rypin.pl

 

Kadra 

  Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie to szkoła spełniająca                 oczekiwania uczniów i ich rodziców, doskonale przygotowującą do dalszej nauki i kariery       zawodowej. Dysponujemy wysokiej jakości bazą dydaktyczną, a dzięki pomocy twórczej       kadry nauczycielskiej corocznie osiągamy sukcesy w konkursach, zawodach sportowych, a   także bardzo wysokie wyniki zdawalności egzaminów maturalnych. 

 

 

Oferta kształcenia na rok szkolny 2018/2019:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • profil matematyczno - fizyczny 
 • profil matematyczno - informatyczny
 • profil przyrodniczo - medyczny
 • profil sportowy
 • profil dziennikarsko - prawny
 • profil turystyczno - europejski
 • profil lingwistyczny

      Spośród wyżej wymienionych kierunków zostanie utworzonych 5 oddziałów z największą liczbą rekrutowanych

PUBLICZNE LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

ATUTY SZKOŁY:
 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów maturalnych ok. 99% (wskaźnik zdawalności egzaminów maturalnych w Polsce wynosił 92%)
 • szkoła z tradycjami
 • doskonale wyposażone pracownie komputerowe
 • klasy z możliwością dostępu do rzutnika multimedialnego i tablicami interaktywnymi
 • sala gimnastyczna, nowe boisko wielofunkcyjne, basen, siłownia i nordic walking
 • bogato wyposażona świetlica (piłkarzyki, stół do tenisa stołowego, perkusja, gitara basowa,nagłośnienie),
 • biblioteka z czytelnią (w roku szkolnym 2016/2017 w ramach NPRCZ zakupiono 1136 nowości wydawniczych)
 • centrum Multimedialne (możliwość korzystania po lekcjach i w czasie przerw międzylekcyjnych)
 • liczne koła zainteresowań: wolontariackie, recytatorskie, języków obcych, historyczne, biologiczne, chemiczne, geograficzne, matematyczne, fotograficzne, krajoznawczo-turystyczne, muzyczno-wokalne, SKS, szkolne koło PCK, Klub Honorowych Dawców Krwi.

Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis

15 listopada 2013 roku w czasie obchodów święta patrona połączonych z 75. rocznicą powstania szkoły radny Paweł Zgórzyński w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczył placówce prestiżowe wyróżnienie –Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”. Otrzymują go od 2009 roku osoby fizyczne i prawne,organizacje oraz stowarzyszenia krajowe lub zagraniczne za wybitne osiągnięcia lub całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców. Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie zajęło 21. miejsce na ok. 180 szkół tego typu w województwie kujawsko-pomorskim w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017.


Zapraszamy chemia mat-fiz

zapraszamy2 medal dron