Urząd Brzuze   
    Urząd Gminy w Brzuzem

    Brzuze 62
    87-517 Brzuze
    tel. 54 270 11 23/38, 54 280 09 06
    fax. 54 280 09 07
    gmina@brzuze.pl
    www.brzuze.pl

    Jan Koprowski 
    Wójt Gminy Brzuze
    
    Krzysztof Budziński 
    Przewodniczący Rady Gminy

Mapa Brzuze

 

LOKALIZACJA

Gmina Brzuze jest częścią Powiatu Rypińskiego i województwa kujawsko-pomorskiego, w ujęciu historycznym jest częścią Ziemi Dobrzyńskiej. Krajobraz gminy jest zróżnicowany, począwszy od wysoczyzny morenowej zwanej Równiną Trąbińską na północy, przeciętej rynnami lodowcowymi, w których znalazły miejsce jeziora: Długie, Trąbińskie i Łączonek oraz pagórki morenowe i terasy kemowe w okolicach Studzianki aż do moreny czołowej i pól drumlinowych w okolicach Żałego, Somsior, Okonina i Ugoszcza.

 

O GMINIE: 

Liczba mieszkańców:         5 340 (z czego 49,5% stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni)
Powierzchnia:                    86,4 km²      
Gęstość zaludnienia:          62 osób/km²  

W skład gminy wchodzi 17 sołectw: Brzuze, Dobre, Giżynek, Gulbiny, Łączonek, Kleszczyn, Marianowo, Okonin, Ostrowite, Piskorczyn, Przyrowa- Mościska, Radzynek, Somsiory, Trąbin Rumunki, Trąbin, Ugoszcz, Żałe.

GMINA W OBIEKTYWIE:

Sitnica Jezioro Las 
1 2 3

4 5 6