Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. z 2005r Nr 200 poz. 1651 informujemy, że Starostwo Powiatowe w Rypinie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Dokumenty składane drogą elektroniczną należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certfikatem lub profilem zaufanym (dostępnym za darmo na platformie ePUAP).

W celu korespondencji ze Starostwem Powiatowym w Rypinie za pomocą paltformy ePUAP należy wykonać następujące kroki:

Krok 1.

Dokonać rejestracji na platformie www.epuap.gov.pl

Krok 2.

Zalogować się do systemu ePUAP za pomocą uzyskanego loginu.

Krok 3.

Wejść na stronę formularza „Pismo ogólne do urzędu” Starostwa Powiatowego w Rypinie. Pojawi się odnośnik formularza pisma.

Krok 4.

Po wypełnieniu formularza ostatnim krokiem, jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

Bezpośredni adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP to
/dde1205mld/SkrytkaESP