STAROSTWO POWIATOWE W RYPINIE

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin
tel. 054 280 24 32, 33
fax. 054 280 25 49

e-mail: sekretariat@powiatrypinski.pl

Adres skrzynki ePUAP: /dde1205mld/SkrytkaESP

Serwisy internetowe:
www.bip.powiatrypinski.pl
www.powiatrypinski.pl

 

Dane do faktury:

NABYWCA: Powiat Rypiński
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin
NIP – 892-14-81-530
REGON – 910866703

ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Rypinie
ul. Warszawska 38,
87-500 Rypin

 

Rachunek bankowy podstawowy:

PKO Bank Polski SA
z siedzibą w Warszawie
nr 50 1020 1462 0000 7802 0306 5422


Rachunek wpłat dotyczących dochodów Skarbu Państwa:

– użytkowanie wieczyste
– trwały zarząd
– przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

PKO Bank Polski SA
z siedzibą w Warszawie
nr 38 1020 1462 0000 7902 0306 7238