Jarosław Sochacki
Starosta Rypiński

Monika Ewa Kalinowska
Wicestarosta

Piotr Mariusz Makowski
Członek Zarządu Powiatu

Paweł Sobierajski
Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Szalkowski
Członek Zarządu Powiatu