Jarosław Sochacki
Starosta Rypiński

Marek Tyburski
Wicestarosta

Monika Ewa Kalinowska
Członek Zarządu Powiatu

Piotr Mariusz Makowski
Członek Zarządu Powiatu

Paweł Sobierajski
Członek Zarządu Powiatu