BAZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Baza zawiera zbiór organizacji pozarządowych prowadzących aktywną działalność statutową na terenie Powiatu Rypińskiego. Zgłoszenie do bazy jest dobrowolne na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Aby zgłosić organizację pozarządową do bazy lub zaktualizować dane, należy wypełnić formularz zgłoszenia oraz przesłać na adres e-mail: k.wysocki@powiatrypinski.pl lub złożyć w biurze nr 115 Starostwa Powiatowego w Rypinie.


PZN