24 lutego Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Rypinie odbyły się wykłady pt. :„Zachowałam się jak trzeba” opowieść o Danusi Siedzikównie „Ince”, której historię przybliżyła mgr historii Małgorzata Jarocińska. Organizatorem spotkania był Starosta Rypiński Jarosław Sochacki, a współorganizatorem Klub Gazety Polskiej w Rypinie.

Podczas prelekcji Starostę Rypińskiego reprezentował Wicestarosta Piotr Czarnecki.
Pani Małgorzata przybliżyła rypińskiej młodzieży jak wyglądała rzeczywistość dzielnej sanitariuszki Inki.
Inka to sanitariuszka i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady AK, została zamordowana w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku.
W 1946 roku niespełna wtedy 18-letnia Danuta Siedzikówna została skazana na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku.
Inka zginęła w sposób tragiczny. Dobił ją strzałem w głowę dowódca plutonu egzekucyjnego z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Na krótko przed śmiercią w grypsie, jaki nadała do sióstr Mikołajewskich, pisała: "powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba".
Bardzo pragnęła, by po wyroku śmierci ktoś bliski dowiedział się, że zachowała się godnie.
To najlepiej pokazuje format rodziny, z której się wywodziła i klimat, w jakim się wychowywała
Dziękujemy przybyłym słuchaczom oraz Pani Małgorzacie Jarocińskiej za ten niezwykle pouczający wykład historyczny.