Urząd Gminy Rogowo

  Urząd Gminy Rogowo
  Rogowo 51
  87-515 Rogowo
  tel. 54 280 16 22
  fax. 54 280 28 32
  ugrogowo@rogowo.pl
  www.rogowo.pl

  Zbigniew Zgórzyński
  Wójt Gminy Rogowo

  Marek Długokęcki 
  Przewodniczący Rady Gminy
 

 

 

mapa RogowoLOKALIZACJA 

Gmina Rogowo położona jest w południowej części Powiatu Rypińskiego. Tereny gminy jest atrakcyjny pod względem turystycznym. Urozmaicona rzeźba terenu - morenowe pagórki i jeziora sprzyjają atrakcyjnej formie wypoczynku. Urząd Gminy znajduje się w miejscowości Rogowo przy głównej ulicy. 

 

O GMINIE:

Liczba mieszkańców:   4 795 (49,3% stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni)
Powierzchnia:             141,0 km²
Gęstość zaludnienia:  34 osób/km²

W skład gminy wchodzą 22 sołectwa: Borowo, Brzeszczki Duże, Brzeszczki Małe, Charszewo, Czumsk Duży, Czumsk Mały, Huta, Huta - Chojno, Lasoty, Nadróż, Pinino, Pręczki, ROgowo, Rogówko, Rojewo, Ruda, Sosnowo, Stary Kobrzyniec, Świeżawy, Wierzchowiska, Zamość

GMINA W OBIEKTYWIE:

                           1 2 3

                           4 5 6

7 8 9