ZS 5 

Dyrektor: Jarosław Tomkowski

ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin
tel. (54) 280 36 42
e-mail:  zss_rypin@wp.pl

https://zs5rypin.pl/

kadra

 Zespół Szkół Nr 5 posiada świetnie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrze wyposażoną bazę  lokalową, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz zaplecze dydaktyczne, co zapewnia uczniom edukację na  wysokim poziomie. W naszej placówce kształcimy i rozwijamy umiejętności uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnością  sprzężoną oraz dzieci i młodzież autystyczną z terenu całego Powiatu Rypińskiego.
    

 

OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Małym dzieciom z zaburzeniami w rozwoju oraz ich rodzicom oferujemy pomoc w formie zajęć terapeutycznych od czasu wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia przyznawane są na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Klasa dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem (praca w grupie 1–4 osób), przewidziana pomoc dla nauczyciela.Nauczyciele wykorzystują następujące metody pracy:Paula  Dannisona, K.M. Knillów, elementy terapii behawioralnej,Metodę Dobrego Startu, muzykoterapię, felinoterapię, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, język migowy, metodę fonogestów, terapię ręki, masaż Shantala, terapię integracji sensorycznej, stosowane są alternatywne metody porozumiewania się prowadzone przez specjalistów. Od listopada 2016 r. szkoław wyposażeniu posiada„Cyber oko” Eye-feel tj. komunikator dla osób z zaburzeniami mowy.

SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasy I–VIII dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym. Klasy dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną (praca w grupie 1–4 osób), przewidziana pomoc dla nauczyciela.

GIMNAZJUM
Klasy II–III dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
Klasa wielozawodowa kształcąca młodzież z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim w zawodach zgodnych
z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego (zawody 3-letnie
kucharz, sprzedawca, lakiernik, fryzjer, murarz–tynkarz,
dekarz, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych,
cukiernik, piekarz, stolarz i inne wybrane przez
ucznia).
Termin składania podań do Zasadniczej Szkoły
Zawodowej upływa 24 czerwca 2017 r.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nauka trwa 3 lata.

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
Cykl 6 – letni dla dzieci w wieku 6–10 lat,
Cykl 4 – letni dla dzieci w wieku 11–16 lat,
Zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami, uczniowie mają możliwość wyboru nauki gry na instrumentach:
fortepian, gitara,saksofon, klarnet, flet, trąbka oraz skrzypce. Od 01 stycznia 2010 roku działa czynnie szkolna orkiestra dęta.


zajęcia dzieci zajęcia szkolne

jasełka występy