Komisja Rewizyjna
Hanna Pawlak – przewodnicząca
Leszek Krajnik – z-ca
Jagoda Grajkowska – sekretarz
Marek Błaszkiewicz
Rafał Zglinicki

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Leszek Krajnik – przewodniczący
Hanna Pawlak – z-ca
Danuta Tyraj
Jacek Borowski
Jacek Furman
Barbara Nowakowska
Krzysztof Szalkowski

 

Komisja Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Środowiska
Barbara Nowakowska – przewodnicząca
Paweł Sobierajski
Monika Kalinowska
Danuta Tyraj
Jacek Borowski
Marek Błaszkiewicz
Piotr Makowski

 

Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Sportu
Krzysztof Szalkowski – przewodniczący
Monika Kalinowska
Maciej Grzybowski
Ziemowit Kłosowski
Piotr Czarnecki
Paweł Sobierajski
Piotr Makowski

 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Zdrowia i Pracy;
Jagoda Grajkowska – przewodnicząca
Jacek Furman
Hanna Pawlak
Maciej Grzybowski
Ziemowit Kłosowski
Leszek Krajnik
Krzysztof Cegłowski