POWIAT RYPIŃSKI realizuje inwestycję, którą:

dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Nazwa zadania ustawowego: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Nazwa zadania: „Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie

DOFINANSOWANIE:  1 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 12 433 270,50 zł

Powiat Rypiński realizuje inwestycję polegającą na budowie budynku szkolnego dla Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie. W budynku zlokalizowana będzie szkoła specjalna wraz z odziałem przedszkolnym. Szkoła przeznaczona będzie dla ok. 150 uczniów i ok. 52 nauczycieli pracujących w systemie zmianowym (maksymalnie 37 nauczycieli na jednej zmianie). W części przedszkolnej zapewniono miejsce dla ok. 30 dzieci.

Na parterze budynku zlokalizowano część przedszkolną (w południowym skrzydle), część administracyjną szkoły oraz stołówkę z zapleczem (w części środkowej). W północnej części zlokalizowano pomieszczenia techniczne oraz gabinety. W północno-zachodniej części zaprojektowano salę gimnastyczną. Na piętrze budynku zaprojektowano głównie sale lekcyjne, pokoje dla nauczycieli oraz zaplecza sanitarne. Na poddaszu zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze, archiwum, salę konferencyjną. Komunikację w budynku zapewniają korytarze z 2 klatkami schodowymi (wydzielonymi pożarowo
i oddymianymi) oraz winda do 12 osób.

 

Zaprojektowany budynek szkoły z przedszkolem to obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych (parter, piętro i poddasze użytkowe), niepodpiwniczony, bryłą dostosowany do kształtu działki oraz pod względem nasłonecznienia. Budynek o konstrukcji tradycyjnej, z dachami dwuspadowymi, zaprojektowano na rzucie przypominającym literę „T”.

Wejście główne do budynku szkoły i przedszkola (dla młodzieży i rodziców dowożących dzieci) usytuowano na wschodniej elewacji budynku, natomiast wejście dodatkowe (dla personelu) od strony północnej, w sąsiedztwie parkingów. Strefy wejść do budynku oraz ścianę szczytową sali gimnastycznej zaakcentowano fasadą szklaną. Pozostała część elewacji tynkowana i malowana w kolorze białym, z elementami ozdobnymi drewnopodobnymi. Dach pokryty blachodachówką modułową płaską, w kolorze grafitowym. Orynnowanie w kolorze grafitowym. Na elewacji północnej umieszczona zostanie nazwa szkoły, na elewacji zachodniej przewidziano herb powiatu. 

 

Charakterystyczne parametry budynku:

Wymiary budynku :                     

Długość: 48,58 m

Szerokość: 57,95 m

Wysokość: 12,50 m 

ilość kondygnacji: 3 naziemne

pow.  zabudowy: 1 517,0 m2

pow.  użytkowa całego budynku: 2 230,8 m²

kubatura: 17 496 m3

 

W celu zapewnienia dostępności do budynku i pomieszczeń osobom ze szczególnymi potrzebami zastosowano:

- Wszystkie ciągi piesze i jezdne zaprojektowano tak aby mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. Wszelkie spadki podłużne i poprzeczne, szerokości otworów drzwiowych oraz szerokości przejść nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych określonych warunkami technicznymi wartości.  Dostęp dla potrzeb osób niepełnosprawnych z poziomu terenu zapewniony z maksymalnie 2 cm progiem.

- Komunikację pionową zapewnia winda osobowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

- Na każdej kondygnacji zapewniono toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych z podziałem na damskie i męskie.

- Zaprojektowano salę doświadczania świata wyposażoną w narzędzia terapeutyczne do pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami,

- Zaprojektowano gabinety zabiegowe/terapeutyczne dla specjalistów w celu opieki zdrowotnej uczniów,

- Zaprojektowano salę wyciszeń wyłożoną od wewnątrz materiałem zabezpieczającym przed obrażeniami służącą uspokajaniu dzieci wykazujących nadmierną nadpobudliwość,

- Zaprojektowano instalację oświetlenia dostosowaną do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,

- Zaprojektowano plac zabaw w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne

- Zaprojektowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu wejść do budynku