UWAGA!

22 lip 2019

W dniu jutrzejszym tj. 23.07.2019 r. Starosta Rypiński nie przyjmuje interesantów.

czytaj więcej

18 lip 2019

17 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Rypinie podpisano umowę na organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Dobry zawód – Lepsza przyszłość" - kurs obsługi frezarki i tokarki CNC.
Umowę podpisali: Marek Starczewski - prowadzący Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, Starosta Rypiński Jarosław Sochacki, Wicestarosta Piotr Czarnecki oraz Skarbnik Powiatu Barbara Małecka.


 

czytaj więcej

Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie rozpoczęta

04 lip 2019

Ruszyły prace budowlane związane z przebudową i rozbudową bazy dydaktycznej służącej kształceniu zawodowemu w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Do nowopowstałych klasopracowni trafi zakupione w ramach projektu wyposażenie. Inwestycja kosztować będzie nieco ponad 1,7 mln zł, z czego 1,5 mln zł to pozyskane przez Powiat Rypiński  środki unijne.

czytaj więcej

STAŻE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

04 lip 2019

Już za kilkanaście dni 73 uczniów rozpocznie czterotygodniowy staż zawodowy, realizowany w ramach projektu unijnego „Dobry zawód – Lepsza przyszłość”.

Etap rozmów rekrutacyjnych, w wyniku których wyłoniono grupę tegorocznych stażystów, zakończył się w ostatnich dniach maja. W skład komisji rekrutacyjnych odpowiedzialnych za dokonanie wyboru stażystów weszli przedstawiciele Zespołu Zarządzającego projektem, szkół oraz pracodawców i przedsiębiorców. Posiedzenia komisji były okazją do poznania potencjalnych kandydatów i ich motywacji do podjęcia wakacyjnej pracy.

czytaj więcej