Krzysztof Cegłowski
Przewodniczący Rady Powiatu 

Maciej Grzybowski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ziemowit Zawisza Kłosowski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Marek Błaszkiewicz
Członek Rady Powiatu

Jacek Paweł Borowski
Członek Rady Powiatu

Piotr Czarnecki
Członek Rady Powiatu
 
Jacek Furman
Członek Rady Powiatu

Jagoda Jadwiga Grajkowska
Członek Rady Powiatu

Monika Ewa Kalinowska
Członek Rady Powiatu

Leszek Krajnik
Członek Rady Powiatu

Piotr Mariusz Makowski
Członek Rady Powiatu

Barbara Krystyna Nowakowska
Członek Rady Powiatu

Hanna Pawlak
Członek Rady Powiatu

Paweł Sobierajski
Członek Rady Powiatu

Krzysztof Szalkowski
Członek Rady Powiatu

Danuta Tyraj
Członek Rady Powiatu

 Rafał Zglinicki
Członek Rady Powiatu