Urząd Gminy Wąpielsk   

Urząd Gminy w Wąpielsku 

  Wąpielsk 20
  87-337 Wąpielsk
  tel. 56 493 83 21
  fax. 56 493 83 22
  ugwapielsk@wp.pl
  www.wapielsk.pl

Beata Teresa Gabryszewska  
  Wójt Gminy Wąpielsk

 
Wojciech Rutkowski
  Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

mapa WąpielskLOKALIZACJA:

Obszar gminy Wąpielsk znajduje się we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie rypińskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 9378 ha, w tym przeważają użytki rolne 6649 ha (70,9% powierzchni gminy). Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 1869 ha, co stanowi 19,9%. Podstawową funkcją gminy jest zatem produkcja rolna. Gmina Wąpielsk graniczy z gminami: Rypin i Brzuze (powiat rypiński), Radomin i Golub-Dobrzyń (powiat golubsko-dobrzyński) oraz Bobrowo, Brodnica i Osiek (powiat brodnicki). Naturalne granice gminy stanowią rzeka Drwęca i brzeg jeziora Długie, a pozostałe poprowadzone zostały w sposób sztuczny.

 

O GMINIE: 

Liczba mieszkańców       4 047 (z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni)
Powierzchnia                  93,2 km²      
Gęstość zaludnienia        44 osób/km²  

W skład gminy wchodzi 16 sołectw: Bielawki, Długie, Kiełpiny, Kierz Półwieski, Kupno, Lamkowizna, Łapinóż-Rumunki,  Łapinóżek, Półwiesk Duży, Półwiesk Mały, Radziki Duże, Radziki Małe, Ruszkowo, Tomkowo, Wąpielsk.


GMINA W OBIEKTYWIE:

1 2 3
4 5 6

7 8 9