facebook
zadaj pytanie Staroście

16 paź
2018

Wznieś serce nad zło

11 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu Rodzina w Centrum, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie.

 

czytaj więcej