Regulamin:

 1. Zadać pytanie Staroście mogą wszyscy użytkownicy korzystający z sieci Internet.
 2. Aby zadać pytanie należy wypełnić wymagane pola formularza potwierdzając zapoznanie się z regulaminem.
 3. Starosta udziela odpowiedzi na zadane pytania możliwie niezwłocznie.
 4. Odpowiedzi na pytania np. z funkcjonowania powiatu lub przeprowadzonych bądź planowanych inwestycji, wymagające dodatkowych konsultacji, publikowane będą w terminie do 30 dni roboczych.
 5. Pytanie zostaje opublikowane publicznie z chwilą udzielenia na nie odpowiedzi przez Starostę.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  2. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  3. ponaglające,
  4. nie dotyczące spraw służbowych.
 7. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Starosta.
 8. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 9. Starosta nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
 10. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Powiat Rypiński mający swoją siedzibę w Rypinie ul. Warszawska 38 w imieniu, którego występuje Starosta Rypiński
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: ido@powiatrypinski.pl
 3. . Pani/Pana dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu IP będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu umożliwienia zadania pytania oraz udzielenia odpowiedzi przez Starostę Rypińskiego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania przez formularz.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku od daty ich wytworzenia.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w przepisach prawa.
 7. Administrator nie stosuje wobec Pani/ Pana danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych