Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terenie naszego kraju, wczoraj tj. 12.03.2020r. odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Rypinie, podczas którego poruszono temat profilaktyki koronawirusa w powiecie rypińskim.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły powiatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia w szkołach będą zawieszone na 2 tygodnie. Apelujemy aby czas wolny od zajęć nie traktować jako ferii. Do wszystkich mieszkańców apelujemy o rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń❗️❗️Czas zawieszenia zajęć w szkole to czas przebywania uczniów w domu❗️Prosimy rodziców o ograniczenie kontaktów dzieci z rówieśnikami i osobami starszymi. Apelujemy o rozsądne zachowanie, ograniczenie przebywania w miejscach publicznych i nie lekceważenie zagrożenia❗️
Ponadto zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawieszona zostaje działalność wszystkich instytucji miejskich tj. Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypińskiego Domu Kultury, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do odwołania zamknięte zostaje także Rypińskie Centrum Sportu. Odwołane zostają również wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe. Prosimy o niekorzystanie z ogólnodostępnych i otwartych obiektów sportowych i rekreacyjnych typu boiska Orlik, siłownie na wolnym powietrzu, place zabaw. Od dnia 16 marca 2020 roku stołówka przy Zespole Szkół Nr. 2 im Unii Europejskiej będzie nieczynna.
Mając na uwadze zagrożenie związane z koronawirusem i wprowadzonymi rozwiązaniami mającymi powstrzymać jego rozprzestrzenianie się, funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Rypinie zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji. W związku z tym zwracamy się z apelem o ograniczenie bezpośrednich kontaktów w załatwianiu spraw administracyjnych do bezwzględnego minimum. Prosimy, by rozważyli Państwo, czy konieczny jest kontakt osobisty z Urzędem, a jeżeli nie, to apelujemy o załatwienie spraw za pomocą środków komunikacji na odległość, tj. telefon, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub wiadomości e-mail.
Informujemy, że istnieje możliwość dokonywania wpłat poprzez internetowe przelewy bankowe.
Konta Starostwa Powiatowego w Rypinie
Bank PKO BP
50 1020 1462 0000 7802 0306 5422 – rejestracja pojazdów, prawo jazdy, opłaty z tytułu czynności w Wydziale Budownictwa, opłaty z tytułu czynności dot. spraw geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, karta wędkarska, wieczyste użytkowanie i opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości Powiatu Rypińskiego
93 1020 1462 0000 7502 0306 7220 – opłata ewidencyjna stanowiąca przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
38 1020 1462 0000 7902 0306 7238 – użytkowanie wieczyste, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa

Konto Urzędu Miasta w Rypinie
BNP Paribas Bank Polska S.A.
27 2030 0045 1110 0000 0263 7340 - opłata skarbowa
Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że poza wyjątkowymi przypadkami Starosta Rypiński nie będzie przyjmował Interesantów.