4 mln zł dla Urzędu Pracy w Rypinie !!

20 kwi 2020

Do Powiatu Rypińskiego wpłynęły pieniądze z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”


Na podstawie ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych( Dz.U. poz 374, z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie decyzją finansową z 9 kwietnia otrzymał dodatkową kwotę z Funduszu Pracy w wysokości 4 mln zł na realizację zadań określonych w art. 15zzb- 15zze ustawy.
Udzielono pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców:

  • Łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu do dnia 16 kwietnia 2020 r. – 168 wniosków
  • W tym liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 167 wniosków
  • Łączna liczba zatrudnionych pracowników ujęta w złożonych wnioskach rozpatrzonych pozytywnie (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy): 378
  • Liczba mikroprzedsiębiorców, którym wypłacono pożyczki: 114
  •  Kwota udzielonych pożyczek w PLN: 570 000,00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do monitorowania strony internetowej Urzędu Pracy aby móc śledzić kolejne form pomocy.

czytaj więcej

Wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych

20 kwi 2020

Powiat Rypiński otrzymał 1 572 195 zł na przebudowę i remonty dróg powiatowych w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych.

Jest to bardzo duże wsparcie dla Naszego Samorządu. Dzięki dotacji zostaną przebudowane następujące odcinki dróg powiatowych:

  • Świedziebnia –Zasady- Sadłowo-Godziszewy - 513 m.
  •  Radziki Duże – Wąpielsk- Trąbin-Ostrowite - 995 m w m. Radziki Duże”.
  • Brzuze-Huta Chojno - 995 m.
czytaj więcej

Inwestycje w Powiecie Rypińskim

20 kwi 2020

Mimo panującej pandemii trwa budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 14 podopiecznych przy Domu Dziecka w Rypinie. Projekt zakłada także budowę boiska wielofunkcyjnego i parkingu. Powstanie również teren o przeznaczeniu rekreacyjnym oraz oświetlenie wokół budynku. Zakupione zostanie także wyposażenie. Wartość całego projektu opiewa na kwotę ponad 4,6 mln zł. Na realizację inwestycji powiat pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75 proc.

 

czytaj więcej