Komisja Rewizyjna                                              

 1. Hanna Pawlak – przewodnicząca                              
 2. Leszek Krajnik – z-ca                                      
 3. Jagoda Grajkowska – sekretarz                            
 4. Marek Błaszkiewicz     
 5. Rafał Zglinicki                                                                                            

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

       1. Leszek Krajnik - przewodniczący                                    
       2.
Hanna Pawlak - z-ca                            
       3.
Danuta Tyraj                                             
       4. Jacek Borowski
                                                       
       5
. Jacek Furman                                                                                    
       6
. Barbara Nowakowska
       7. Krzysztof Szalkowski

Komisja Budżetu i Gospodarki

 1. Barbara Nowakowska - przewodnicząca
 2. Paweł Sobierajski
 3. Monika Kalinowska
 4. Danuta Tyraj

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Krzysztof Szalkowski - przewodniczący
 2. Maciej Grzybowski
 3. Ziemowit Kłosowski
 4. Piotr Makowski
 5. Paweł Sobierajski
 6. Monika Kalinowska
 7. Piotr Czarnecki

       Komisja  Ochrony Zdrowia, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli

 1. Jagoda Grajkowska - przewodnicząca
 2. Maciej Grzybowski
 3. Krzysztof Cegłowski
 4. Leszek Krajnik
 5. Hanna Pawlak
 6. Ziemowit Kłosowski

Komisja  Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 1. Jacek Furman – przewodniczący                         
 2. Krzysztof Cegłowski
 3. Piotr Makowski
 4. Piotr Czarnecki
 5. Jacek Borowski
 6. Rafał Zglinicki
 7. Marek Błaszkiewicz