Jarosław Sochacki
Starosta Rypiński

Piotr Czarnecki
Wicestarosta

Monika Ewa Kalinowska
Członek Zarządu Powiatu

Piotr Mariusz Makowski
Członek Zarządu Powiatu

Paweł Sobierajski
Członek Zarządu Powiatu