Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2024 roku podjął uchwały w sprawie wyboru ofert w następujących otwartych konkursach ofert:

– konkursie ofert nr 5/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie kultury,

– konkursie ofert nr 6/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Z podmiotami, których oferty zostały wybrane w konkursie zostaną podpisane umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych.

Uchwały Zarządu Powiatu w Rypinie w sprawie wyboru ofert w załączeniu poniżej.

 

Uchwała nr 968/2024 - Kultura

Uchwała nr 967/2024 - Ochrona przyrody, edukacja ekologiczna i bezpieczny wypoczynek nad wodą