Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2024 r. poz. 107)

zwołuję

 

LXXIV sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 20 marca (środa) 2024 r.
o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy
ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad LXXIV sesji VI kadencji Rady Powiatu.

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad LXXIV sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego (projekt uchwały – druk nr 1).  

4. Zamknięcie obrad sesji.