W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu w Rypinie uchwałą nr 836/2023 z dnia 1 września 2023  roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2024, zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie powiatu rypińskiego do aktywnego udziału w konsultacjach wskazanego dokumentu.

 

Zgodnie z podjętą uchwałą konsultacje będą prowadzone w terminie od 16.09.2023 r. do 29.09.2023 r. w następujących formach:

1) w formie ankiety - przyjmowania stanowisk w sprawie programu,

2) w formie otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi.

 

Projekt programu oraz ankieta opublikowane zostały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego                       w Rypinie www.powiatrypinski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatrypinski.pl  oraz dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, biuro nr 115.

 

Jednocześnie pragniemy serdecznie zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie powiatu rypińskiego na otwarte spotkanie, które odbędzie się 28 września (czwartek) o godz. 8.15 w sali 206 (mała sala konferencyjna) w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Rypinie

Projekt programu współpracy

Ankieta