Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2023 na realizację zadań publicznych z zakresu kultury

Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2023 roku podjął uchwałę nr 759/2023 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 4/2023 w zakresie kultury.

Uchwała Zarządu Powiatu w Rypinie w sprawie wyboru oferty znajduje się w załączeniu poniżej.

Z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie zostanie podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Uchwała nr 759/2023