INFORMACJA

O NEGATYWNYM WYNIKU II PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Rypinie podaje do publicznej wiadomości, że przeprowadzony w dniu 9 stycznia 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 w Sali narad na II piętrze, II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Nadróż gmina Rogowo powiat rypiński, oznaczonych jako:

 

1. Działka nr 31/2 o powierzchni 0,3000 ha wraz z udziałem wielkości 1/10 w działce nr 31/11 o powierzchni 0,1896 ha stanowiącej drogę dojazdową do wydzielonych działek,
KW Nr WL1Y/00024907/8, cena wywoławcza: 65.550,00 zł, wadium: 6.555,00 zł,

2. Działka nr 31/3 o powierzchni 0,3000 ha wraz z udziałem wielkości 1/10 w działce nr 31/11 o powierzchni 0,1896 ha stanowiącej drogę dojazdową do wydzielonych działek,
KW Nr WL1Y/00024907/8, cena wywoławcza: 59.550,00 zł, wadium: 5.955,00 zł,

3. Działka nr 31/4 o powierzchni 0,3000 ha wraz z udziałem wielkości 1/10 w działce nr 31/11 o powierzchni 0,1896 ha stanowiącej drogę dojazdową do wydzielonych działek,
KW Nr WL1Y/00024907/8, cena wywoławcza: 62.550,00 zł, wadium: 6.255,00 zł,

4. Działka nr 31/5 o powierzchni 0,3000 ha wraz z udziałem wielkości 1/10 w działce nr 31/11 o powierzchni 0,1896 ha stanowiącej drogę dojazdową do wydzielonych działek,
KW Nr WL1Y/00024907/8, cena wywoławcza: 65.550,00 zł, wadium: 6.555,00 zł,

5. Działka nr 31/6 o powierzchni 0,3000 ha wraz z udziałem wielkości 1/10 w działce nr 31/11 o powierzchni 0,1896 ha stanowiącej drogę dojazdową do wydzielonych działek,
KW Nr WL1Y/00024907/8, cena wywoławcza: 53.950,00 zł, wadium: 5.395,00 zł,

6. Działka nr 31/7 o powierzchni 0,3000 ha wraz z udziałem wielkości 1/10 w działce nr 31/11 o powierzchni 0,1896 ha stanowiącej drogę dojazdową do wydzielonych działek,
KW Nr WL1Y/00024907/8, cena wywoławcza: 67.250,00 , wadium: 6.725,00 zł,

7. Działka nr 31/8 o powierzchni 0,3000 ha wraz z udziałem wielkości 1/10 w działce nr 31/11 o powierzchni 0,1896 ha stanowiącej drogę dojazdową do wydzielonych działek,
KW Nr WL1Y/00024907/8, cena wywoławcza: 67.250,00 , wadium: 6.725,00 zł

 

 

zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż dla ww. działek nie wpłynęła żadna oferta.

 

Rypin, dn. 16.01.2023 r.

 

ZAŁĄCZNIK