W Rojewie (gmina Rogowo) rozpoczął się remont drogi powiatowej za prawie 2,9 mln złotych.

Powiat rypiński realizuje inwestycje pn. „Przebudowa drogi powiatowej Rogowo - Wymyślin II etap od km 1+500 do km 4+369”, na którą pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% pokrycia kosztów zadania. Pozostała część kwoty została sfinansowana z budżetu powiatu rypińskiego (60%) oraz budżetu gminy Rogowo (40%).

W ramach przebudowy drogi powiatowej zostanie wykonane m.in.:
  • poszerzenie nawierzchni jezdni drogi do szerokości równej 5,5 m;
  • budowa odcinków chodników;
  • budowa peronów przystankowych;
  • odtworzenie istniejących odcinków rowów odwadniających;
  • przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. w Lipnie.