Studencie medycyny i pielęgniarstwa! Skoś stypendium!

Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim i pielęgniarskim.

Stypendium przyznane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Po więcej informacji o stypendium, zapraszamy na stronę BIP Starostwa Powiatowego w Rypinie: http://bip.powiatrypinski.pl/ogloszenie-o-naborze.../