W dniu 30.03.2021 r. starosta rypiński Jarosław Sochacki, wicestarosta Piotr Czarnecki oraz skarbnik powiatu Joanna Fabiszewska podpisali umowę na przebudowę i dostosowanie do użytku Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z naszego powiatu.

Będzie to pierwsza tego typu placówka w powiecie rypińskim, w której aż 30 seniorów bezpłatnie będzie mogło spędzać swój wolny czas. Dom będzie funkcjonował w systemie 8 godzinnym. Na rozbudowę i dostosowanie do użytku tej placówki, pozyskano 1,7 mln złotych ze środków unijnych i 300 tys. złotych z rządowego programu „Senior +”. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech. Koszt inwestycji to 958332,09 zł.

Wkrótce nastąpi otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego, w której 14 młodych podopiecznych znajdzie swój nowy dom i będzie mogło rozwijać swoje umiejętności. Wartość tej inwestycji to 4,6 mln złotych, z czego aż 75%, czyli 3,4 mln złotych pozyskano z Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
W skład Powiatowego Centrum Edukacyjno-Społecznego wejdą: Dzienny Dom Pobytu, Dom Dziecka, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego, siedziba Zespołu Szkół nr 5, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i odnowione parki. To bardzo ważne inwestycje dla naszego powiatu!