facebook
zadaj pytanie Staroście

23 lis
2018

21 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie odbyły się pierwsze obrady VI kadencji Rady Powiatu w Rypinie.

 

W posiedzeniu udział wzięło siedemnastu radnych. Uroczystą sesję poprowadziła radna senior Barbara Nowakowska. Po stwierdzeniu kworum i ustaleniu ostatecznego porządku obrad nowo wybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie, które uświetniła obecność sztandaru Powiatu Rypińskiego.

Kolejny punkt sesji zakładał powołanie komisji skrutacyjnej, mającej za zadanie przeprowadzenie tajnych głosowań. W jej skład weszli: Hanna Pawlak, Krzysztof Szalkowski oraz Rafał Zglinicki.W pierwszej kolejności radni zdecydowali o wyborze przewodniczącego rady. Niniejsze stanowisko po raz czwarty powierzono Krzysztofowi Cegłowskiemu, natomiast funkcję wiceprzewodniczących przez kolejne pięć lat pełnić będą: Ziemowit Kłosowski, a także Maciej Grzybowski. Zdecydowaną większością głosów funkcję starosty rypińskiego objął Jarosław Sochacki. Z kolei na stanowisko wicestarosty desygnowany został Piotr Czarnecki. Członkowie Zarządu wybrani podczas obrad to: Monika Kalinowska, Piotr Makowski oraz Paweł Sobierajski.

W sesji udział wzięli zaproszeni goście m.in.: samorządowcy, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, przedstawiciele organizacji, służb mundurowych, a także mieszkańcy i sympatycy powiatu rypińskiego.