Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniu dnia 12 marca 2019 roku podjął uchwały w sprawie wyboru ofert w następujących otwartych konkursach ofert:

– konkursie ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

– konkursie ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „ Sport dzieci i młodzieży”.

Z podmiotami, których oferty zostały wybrane w konkursie zostaną podpisane umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych.

Uchwały Zarządu Powiatu w Rypinie w sprawie wyboru ofert w załączeniu poniżej.

Uchwała nr 47/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie

Uchwała nr 48/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie