28 sierpnia br. odbyła się IX sesja Rady Powiatu w Rypinie. Obrady miały wyjątkowy charakter, bowiem poprzedziło je odsłonięcie tablicy upamiętniającej inicjatywę podjętą przez Śp. Rafała Jaworskiego – Członka Zarządu Powiatu, Radnego Rady Powiatu Rypińskiego IV i V kadencji.

Śp. Rafał Jaworski działał na rzecz osób niepełnosprawnych, przyczyniając się do powstania windy łączącej budynek Starostwa Powiatowego w Urzędem Miasta Rypin, aby stworzyć dogodne warunki osobom niepełnosprawnym. W swojej działalności samorządowej skupił się również na rozwoju oświaty i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży. Był współzałożycielem klubu pływackiego „Sejwal”, czym przyczynił się do organizacji cyklicznych zawodów pływackich, które stały się najbardziej prestiżową imprezą pływacką w woj. kujawsko – pomorskim. Podczas sesji obecna była rodzina zmarłego, której Starosta Rypiński Jarosław Sochacki wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Cegłowskim, Burmistrzem Miasta Rypin Pawłem Grzybowskim oraz Przewodniczącym Rady Miasta Rypin Sławomirem Malinowskim złożyli podziękowania.
Kolejnym punktem sesji było pożegnanie długoletnich pracowników Starostwa Powiatowego, którzy przechodzą na emeryturę: Pani Marii Ostrowskiej - inspektora w wydziale organizacyjnym oraz Pana Tadeusza Jaroszewskiego – sekretarza powiatu, którym Starosta Rypiński wraz z Przewodniczącym, władzami miasta Rypin, przedstawicielami jednostek powiatowych i gośćmi złożyli podziękowania za długoletnią pracę w samorządzie.
Wyrazy wdzięczności złożono także dotychczasowemu Wicedyrektorowi ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie – Stefanowi Róg, który także odchodzi na emeryturę.