27 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowę na rozbudowę ulic Lipnowskiej, Kościuszki i Rzeźniczej (połączenie dróg wojewódzkich nr 534 i 557).

Dzięki zaangażowaniu m.in. Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Miasta Rypin Dariusza Kędzierskiego oraz Starosty Rypińskiego zostanie zrealizowana tak ważna inwestycja.
Przetarg na wykonanie zadania wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Zakończenie prac planowane jest do 31 października br. Umowę na przebudowę podpisali Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Przemysław Dąbrowski oraz Andrzej Kurda – Przedstawiciel Firmy DPR. Podczas uroczystego podpisania umowy obecni byli: Starosta Rypiński Jarosław Sochacki, Przewodniczący Rady Miasta Rypin Sławomir Malinowski, Sekretarz Miasta Rypin Sławomir Kryszczuk oraz Kierownik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Tomasz Kosiński.