facebook
zadaj pytanie Staroście

Gmina Wąpielsk


  


Urząd Gminy w Wąpielsku 

Wąpielsk 20
87-337 Wąpielsk
tel. 56 493 83 21
fax. 56 493 83 22
ugwapielsk@wp.pl
www.wapielsk.pl

Dariusz Górski 
Wójt Gminy Wąpielsk

Tomasz Czajkowski
Przewodniczący Rady Gminy


LOKALIZACJA

Obszar gminy Wąpielsk znajduje się we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie rypińskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 9378 ha, w tym przeważają użytki rolne 6649 ha (70,9% powierzchni gminy). Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 1869 ha, co stanowi 19,9%. Podstawową funkcją gminy jest zatem produkcja rolna. Gmina Wąpielsk graniczy z gminami: Rypin i Brzuze (powiat rypiński), Radomin i Golub-Dobrzyń (powiat golubsko-dobrzyński) oraz Bobrowo, Brodnica i Osiek (powiat brodnicki). Naturalne granice gminy stanowią rzeka Drwęca i brzeg jeziora Długie, a pozostałe poprowadzone zostały w sposób sztuczny.


O GMINIE 

Liczba mieszkańców       4 047 (z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni)
Powierzchnia                      93,2 km²      
Gęstość zaludnienia        44 osób/km²  

W skład gminy wchodzi 16 sołectw: Bielawki, Długie, Kiełpiny, Kierz Półwieski, Kupno, Lamkowizna, Łapinóż-Rumunki,  Łapinóżek, Półwiesk Duży, Półwiesk Mały, Radziki Duże, Radziki Małe, Ruszkowo, Tomkowo, Wąpielsk.


GMINA W OBIEKTYWNIE