facebook
zadaj pytanie Staroście

Gmina Brzuze


   


Urząd Gminy w Brzuzem 

Brzuze 62
87-517 Brzuze
tel. 54 270 11 23/38, 54 280 09 06
fax. 54 280 09 07
gmina@brzuze.pl
www.brzuze.pl

Jan Koprowski 
Wójt Gminy Brzuze

Krzysztof Budziński 
Przewodniczący Rady Gminy


LOKALIZACJA 

Gmina Brzuze jest częścią powiatu rypińskiego i województwa kujawsko-pomorskiego, w ujęciu historycznym jest częścią Ziemi Dobrzyńskiej. Krajobraz gminy jest zróżnicowany, począwszy od wysoczyzny morenowej zwanej Równiną Trąbińską na północy, przeciętej rynnami lodowcowymi, w których znalazły miejsce jeziora: Długie, Trąbińskie i Łączonek oraz pagórki morenowe i terasy kemowe w okolicach Studzianki aż do moreny czołowej i pól drumlinowych w okolicach Żałego, Somsior, Okonina i Ugoszcza.

 


O GMINIE 

Liczba mieszkańców         5 340 (z czego 49,5% stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni)
Powierzchnia                    86,4 km²      
Gęstość zaludnienia         62 osób/km²  

W skład gminy wchodzi 17 sołectw: Brzuze, Dobre, Giżynek, Gulbiny, Łączonek, Kleszczyn, Marianowo, Okonin, Ostrowite, Piskorczyn, Przyrowa- Mościska, Radzynek, Somsiory, Trąbin Rumunki, Trąbin, Ugoszcz, Żałe.


GMINA W OBIEKTYWIE