facebook
zadaj pytanie Staroście

 

Pierwsze informacje o rypińskiej służbie zdrowia pochodzą XIV wieku i dotyczą działalności Zakonu Bożogrobowców i ich działalności opiekuńczej na ziemiach rypińskich. Pierwszy szpital – Lecznica Rypińska powstał w 1899 roku, kolejne w okresie zaborów. W 1923 roku wybudowano główny budynek szpitala, w którym SP ZOZ w Rypinie po wielu modernizacjach funkcjonuje do dziś.

Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej w Rypinie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podstawowym celem działania SP ZOZ w Rypinie jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i życia, oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń.

 

Dawny budynek szpitala                                                          Obecny budynek SP ZOZ Rypin

Szpital Powiatowy w Rypinie prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu:

- stacjonarnych całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych o profilu zachowawczym i zabiegowym,
- ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych,
- ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych POZ
- stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych inne niż szpitalne – nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
- świadczeń zdrowotnych ratownictwa medycznego

  

      Nowe skrzydło Szpitala Powiatowego                                        Sala chorych 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta.
Jeśli zajdzie potrzeba, lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.
Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

- gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
- zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
- zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:

- zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
- bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
- biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
- nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
- zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wymienione świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, w godz. między 8-18. Szpital Powiatowy w Rypinie zatrudnia lekarzy specjalistów z dużym doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie medycznej i zapewnia całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia. 
Kadra pielęgniarska to dobrze wykształcony, zawodowym personel, w ilości optymalnej dla prawidłowego funkcjonowania oddziałów szpitalnych.

  

  Nowoczesny sprzęt diagnozujący na oddziale wewnętrznym           Odnowiony oddział rehabilitacyjny 

 

Od 1 października 2017 r. w rypińskim szpitalu rozpoczął działalność

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

Ponadto na terenie powiatu rypińskiego funkcjonują zarówno publiczne

jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

 

Nazwa ośrodka

Adres

Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,DORMED” s.c. w Rypinie

ul. Lissowskiego 16,

87-500 Rypin

tel. 54 280 76 19, 280 76 20

dormed@dormedrypin.pl
www.dormed.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,ESKULAP” s.c. w Rypinie

ul. Ogrodowa 36,

87-500 Rypin

tel. 54 280 63 70 

fax. 54 280 63 69

eskulap-rypin@wp.pl
www.dormed.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Wąpielsku

Wąpielsk 20A,

87-337 Wąpielsk

tel. 56 493 83 29 

fax. 56 426 89 94

artwalas@wp.pl
www.nzozwapielsk.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,KAMED” s.c. w Rogowie

Rogowo 32,

87-515 Rogowo

tel. 54 280 16 29 

fax. 54 280 16 29 

nzozkamed@wp.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostrowitem

Ostrowite 8,

87-522 Ostrowite 

tel. 54 270 11 29

ostrowite@op.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Dentos” w Rypinie

Ostrowite 5/2a, 

87-522 Ostrowite 

tel. 54 270 16 80

dentos@wp.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Rat-Met” w Skrwilnie

ul. Kasztanowa 2,

87-510 Skrwilno 

tel. 54 270 00 42

fax. 54 270 00 42

rat-met-skrwilno@wp.pl