Dyrektor: Joanna Krukowska

ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin 
tel. 54 280 24 05
e-mail: zsnr3rypin@plocman.pl
www.zs3rypin.pl

 

  Zespół Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie przygotowuje specjalistów na rynek rolno –    spożywczy kładąc nacisk na naukę przedmiotów informatycznych oraz języków obcych.  Jesteśmy szkołą otwartą na innowacje, stwarzamy możliwości rozwoju ucznia poprzez r    różnorodność działań dydaktycznych i wychowawczych. Nasi podopieczni osiągają wysokie  wyniki w olimpiadach zawodowych szczebla centralnego, a absolwenci podejmują pracę  zawodową, studiują lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

 


 

Oferta kształcenia na rok szkolny 2018/ 2019

TECHNIKUM

- technik technologii żywności
- technik przetwórstwa mleczarskiego
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik agrobiznesu – kwalifikacje rolnicze
- technik turystyki wiejskiej /technik obsługi turystycznej – kwalifikacje rolnicze
- technik informatyk
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – kwalifikacje rolnicze
- technik pszczelarz – kwalifikacje rolnicze – (NOWOŚĆ)
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
- pszczelarz – kwalifikacje rolnicze (NOWOŚĆ)
- zawód: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – kwalifikacje rolnicze
- rolnik – kwalifikacje rolnicze

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH -  system zaoczny
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych  
- szkoła policealna
- technik turystyki wiejskiej 

KURSY KWALIFIKACYJNE – kształcenie dla dorosłych w systemie zaocznym obejmują program nauczania zawodowego porównywalny z zasadniczą lub średnią szkołą zawodową.
• R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej – kwalifikacje rolnicze
• Kurs M.43 – organizacja prac związanych z eksploatacją
środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Po
ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz
ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w kwalifikacji M.43 uzyskuje
się zawód: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
• Kurs R.4 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej – kwalifikacje
rolnicze.
• Kurs E.12 – montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych.
• Kurs T.06 – sporządzanie potraw i napojów. Podczas kursu
będą realizowane podstawy dietetyki i zdrowego odżywiania.

Sukcesy szkoły
Nasza szkoła znalazła się w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych i zajęła:
80. miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Olimpijskich,
114. miejsce w Polsce w Rankingu Techników 2015,
15. miejsce w Rankingu Techników 2016 w woj. kujawsko-pomorskim,
1 miejsce w Polsce w Rankingu Egzaminów Zawodowych
2015 i 2016 – technik agrobiznesu

 

Atuty szkoły:

  • nasi uczniowie każdego roku są finalistami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim uzyskującindeksy na uczelnie
  • osiągamy wysokie wyniki w egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny i audiowizualny
  • posiadamy własny ośrodek nauki jazdy; możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B i T w ramach programu
  • organizujemy odbywanie praktyk w renomowanychzakładach w Polsce i krajach Unii Europejskiej