facebook
zadaj pytanie Staroście

BAZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Baza zawiera zbiór organizacji pozarządowych prowadzących aktywną działalność statutową na terenie Powiatu Rypińskiego. Zgłoszenie do bazy jest dobrowolne na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Aby zgłosić organizację pozarządową do bazy lub zaktualizować dane, należy wypełnić formularz zgłoszenia oraz przesłać na adres e-mail: epir@powiatrypinski.pl lub złożyć w biurze nr 114 Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Polski Zwiazek Niewidomych Koło Powiatowe w RypinieStowarzyszenie DobrzyniacyUKS Skrwa SkrwilnoZOSP RP Zarząd Oddziału Powiatowego w RypinieFundacja Ziemia DobrzyńskaKatolickie Stowarzyszenie Civitas ChristianaStowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region PółnocRUKP SejwalPolskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w RypiniePolski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w RypinieStaś RypinBasket RypinDAP RypinPolski Związek ŁowieckiStowarzyszenie RazemAkcja KatolickaGKS Pojezierze BrzuzeZaborskie Towarzystwo NaukoweUKS Cykliści RypinGAP PasjaKujawsko-Pomorska Federacja Organizacji PozarządowychStowarzyszenie TłokRypińskie Stowarzyszenie INICJATYWAPowiatowo Miejski Szkolny Związek Sportowy w Rypinie