facebook
zadaj pytanie Staroście

Komisja Rewizyjna
Hanna Pawlak - przewodnicząca
Leszek Krajnik - z-ca
Jagoda Grajkowska - sekretarz
Marek Błaszkiewicz
Rafał Zglinicki

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Leszek Krajnik - przewodniczący
Hanna Pawlak - z-ca
Danuta Tyraj
Jacek Borowski
Jacek Furman
Barbara Nowakowska
Krzysztof Szalkowski


Komisja Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Środowiska
Barbara Nowakowska - przewodnicząca
Paweł Sobierajski
Monika Kalinowska
Danuta Tyraj
Jacek Borowski
Marek Błaszkiewicz
Piotr Makowski

 

Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Sportu
Krzysztof Szalkowski - przewodniczący
Monika Kalinowska
Maciej Grzybowski
Ziemowit Kłosowski
Piotr Czarnecki
Paweł Sobierajski
Piotr Makowski
      

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Zdrowia i Pracy
Jagoda Grajkowska - przewodnicząca
Jacek Furman
Hanna Pawlak
Maciej Grzybowski
Ziemowit Kłosowski
Leszek Krajnik
Krzysztof Cegłowski