Kierownik: Magdalena Lewandowska-Kieruj
ul. Mławska 54
87-500 Rypin
tel. 697 076 236
e-mail: ddprypin@interia.pl

Dom Dziennego Pobytu Senior+ to miejsce, w którym dzień mogą spędzić seniorzy i osoby samotne. Dzienny Dom Seniora to odpowiedź na jedno z większych wyzwań współczesności.