Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów

18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych poświęcone omówieniu nowych wzorów ofert, sprawozdań i umów stosowanych w ramach konkursów jak również trybu pozakonkursowego na realizacje zadań publicznych. Przybliżone zostaną również zagadnienia jak prawidłowo przygotować ofertę realizacji zadania.

Szkolenie organizuje Stowarzyszenie TŁOK Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Torunia. Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy kierować DO 13.06.2019 na adres joanna.kaminska@tlok.pl

Program szkolenia