Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rypinie przy ul. dr Franciszka Dłutka i Mławskiej.

Ogłoszenie o przetargu w załączeniu.

OGŁOSZENIE