Spotkanie informacyjne poświęcone ogłoszonym otwartym konkursom ofert dla organizacji pozarządowych

W związku z ogłoszonymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań Powiatu Rypińskiego w roku 2023 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (konkurs nr 2/2023), a także z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych (konkurs nr 3/2023), Starosta Rypiński organizuje spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w już ogłoszonych konkursach jak również tych, które będą ogłaszane w najbliższym czasie. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu założeń i wymogów konkursowych oraz procedury składania wniosków, a także przekazaniu innych istotnych informacji dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych.

Spotkanie odbędzie się 24 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 14.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie, przy ul. Warszawskiej 38.

Zapraszam do udziału w spotkaniu.