Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza I przetarg  pisemny ograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  rolnych.
 

Ogłoszenie o przetargu w załączeniu.

OGŁOSZENIE