Poręczenia dla firm udzielane przez Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. dostępne są na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. TFPK wspiera zrównoważony rozwój, poprzez zwiększenie dostępności do instrumentów finansowych umożliwiających finansowanie Przedsiębiorstw.

Dbamy o bezpieczeństwo inwestycji publicznych oferując poręczenia wadialne, które mają na celu usprawnić proces przetargu publicznego od poręczeń zapłaty wadium oraz poręczeń zapłaty należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości

 

Dlaczego poręczenia TFPK?

 • Ułatwienie pozyskania kapitału na inwestycje lub bieżącą działalność
 • Wsparcie przedsiębiorców z wszystkich branż
 • Obniżają ryzyko prowadzonego biznesu
 • Poprawia wiarygodność firmy
 • Ułatwiają dostęp do kapitału koniecznego do rozwoju firmy
 • Swoboda dysponowania majątkiem firmy

 

Co zabezpieczamy? Ułatwiamy dostęp

 • Kredyty lub pożyczki zaciągane w bankach (kredyty inwestycyjne, pożyczki inwestycyjne, kredyty obrotowe, pożyczki obrotowe)
 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej, utworzenie stanowiska pracy
 • Leasing
 • Wadia Przetargowe (poręczenie zapłaty wadium udzielane dla podmiotów przystępujących do przetargów, zabezpieczenie w postaci wadium)
 • Gwarancja należytego wykonania umowy (umocnienie pozycji rynkowej poprzez zabezpieczenie należytego wykonania umowy, poprawa konkurencyjności)

 

JEDNORAZOWY CHARAKTER PROWIZJI, WYSOKOŚĆ UZALEŻNIONA OD OKRESU TRWANIA PORĘCZENIA.

 

Chcesz wiedzieć więcej:

Odwiedź naszą stronę: www.tfpk.pl

Odwiedź nas: ul. Kopernika 27, Toruń

e-mail: fundusz@tfpk.pl; tel: 56 654 71 70; 502 542 203