Zarząd Powiatu w Rypinie serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa, Ochotnicze Straże Pożarne oraz osoby indywidualne z terenu powiatu rypińskiego do wzięcia udziału w konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2022”.

Karty zgłoszenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Rypinie (ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin) w godzinach pracy urzędu do 31 sierpnia 2022r. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 54 280 24 32.

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj: Karta zgłoszenia - wieniec

Reprezentacje biorące udział w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe!

Za zajęcie I miejsca nagrody o wartości 1500 zł

Za zajęcie II miejsca nagrody o wartości 1000 zł

Za zajęcie III miejsca nagrody w wysokości 500 zł.

Dla pozostałych grup uczestniczących w konkursie dyplomy oraz 150 zł.

Zasady uczestnictwa w konkursie określa regulamin konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas tegorocznych XXXII Targów Rolnych Rypin Agra oraz Dożynek Powiatowych w dniu 11 września.