Dnia 09.05.2022r. odbyły się powiatowo-miejskie obchody dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

W uroczystości udział wzięli wicestarosta Piotr Czarnecki, który reprezentował nieobecnego starostę rypińskiego Jarosława Sochackiego, a także: burmistrz miasta Rypin Paweł Grzybowski, członek Zarządu Powiatu Paweł Sobierajski, radna Rady Miasta Alicja Federowicz, radny Rady Miasta Tomasz Szczesny i sekretarz miasta Rypin Sławomir Kryszczuk.

Wicestarosta wraz z burmistrzem wręczyli wszystkim zaproszonym bibliotekarkom i bibliotekarzom listy gratulacyjne oraz kwiaty z okazji ich święta.

Całą uroczystość prowadził dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie Marek Taczyński.

Wydarzenie umilił występ ucznia Szkoły Muzycznej w Rypinie Karola Grabowskiego.

Wszystkim pracującym w tym zawodzie składamy serdeczne życzenia zdrowia, sukcesów prywatnych i zawodowych, a także radości z wykonywanej profesji.