Dnia 03.05.2022r. odbyły się miejskie obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Mszy świętej w intencji Ojczyzny w Kościele Świętej Trójcy w Rypinie przewodniczył ks. kan. Jacek Lubiński. Muzyczną oprawę liturgii zapewnił Chór Belcanto. Po mszy odbył się przemarsz wszystkich uczestników wraz z pocztami sztandarowymi w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej pod obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który znajduje się na budynku „Zgody”.

Kwiaty pod tablicą pamiątkową złożyli przedstawiciele rypińskich samorządów, instytucji oraz organizacji. Powiat rypiński podczas uroczystości reprezentowali: starosta rypiński Jarosław Sochacki, członkowie Zarządu Powiatu Monika Kalinowska, Paweł Sobierajski i Piotr Makowski, radna Rady Powiatu Hanna Pawlak i radny Rady Powiatu Rafał Zglinicki.

W imieniu władz miasta Rypin kwiaty złożyli: burmistrz miasta Rypin Paweł Grzybowski, przewodniczący Rady Miasta Rypin Sławomir Malinowski, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Rypin Barbara Górecka, radny Rady Miasta Rypin Jarosław Nowatkowski oraz Henryk Żywocki.
Następnie w sali kinowej Rypińskiego Domu Kultury uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rypinie przygotowali program patriotyczny.

fot. Urząd Miasta Rypin