Rozstrzygnięcie konkursu nr 4/2022

Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę nr 607/2022 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 4/2022 w zakresie kultury.

Uchwała Zarządu Powiatu w Rypinie w sprawie wyboru ofert znajduje się w załączeniu poniżej.

Z podmiotami, których oferty zostały wybrane w konkursie zostaną podpisane umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych.

 

Uchwała nr 603/2022 - kultura